Kurser i självförsvar för tjejer

Självförsvar för tjejer med tekniker som kan fungera mot en fysiskt större och starkare angripare. Stort fokus ligger på att använda sin fulla styrka och utföra teknikerna med självförtroende och snabbhet. Vi vänder oss till privatpersoner, företag, föreningar och skolor.

Olika kurser i självförsvar

SFT erbjuder intensiv- och terminskurser i självförsvar till tjejer. Kursinnehållet består av relevanta tekniker som kan fungera mot en fysiskt större och starkare angripare. Teknikerna är grundläggande, målinriktade och effektiva.

Stort fokus läggs på att deltagaren ska lära sig att använda sin fulla styrka och utföra teknikerna med självförtroende, snabbhet, explosivitet och överraskning. Kurserna behandlar i korthet lagstöd för våld i självförsvar och deltagaren får tips om hur hon aktivt kan jobba med mental förberedelse.

Ingen förkunskap krävs. Åldersgränsen på våra kurser är 15 år (13 år tillsammans med vuxen) och baseras dels på att vi lär ut en kraftfull våldsanvändning och dels på att vi under kursen pratar om misshandels- och våldtäktssituationer.

Just nu håller vi kurser i lokaler i Kvarngärdesskolan i Uppsala och på Västmannagatan 52 i Stockholm.

Grundkurs i självförsvar

445:- / per person*
 • Innehåller stående och liggande tekniker i självförsvar. Enkla och effektiva tekniker som handlar om att hantera misshandels- eller våldtäktssituationer. Deltagaren får också nödvändig förståelse för vad lagen säger om självförsvar.
 • 3-timmarskurs med två lärare.
 • Från 15 år eller 13 år tillsammans med vuxen.
 • Utbildningsmiljö med enbart kvinnliga deltagare
 • Ingen tidigare erfarenhet krävs.
 • Ingen egen utrustning krävs utöver fyskläder

Fortsättningskurs

445:- / per person*
 • Bygger vidare på kunskapen från grundkursen med fokus på taktiskt tänkande och hastighet i de tekniker som deltagaren fått. Deltagaren får tekniker för att frigöra sig från en angripare som håller fast armar och sliter i håret, en viktig kunskap när en angripare med tvång försöker tvinga med sig någon till en något mer undanskymd plats. Vi tränar också för angrepp bakifrån samt strypning. Deltagaren får också en presentation av hur hon aktivt kan jobba med mental förberedelse för att öka sitt självförtroende i hotfull situation.
 • Kräver att du gått Grundkursen
 • 3-timmarskurs med två lärare.
 • Från 15 år eller 13 år tillsammans med vuxen.
 • Utbildningsmiljö med enbart kvinnliga deltagare
 • Ingen egen utrustning krävs utöver fyskläder

Terminskurs Grund

2375:- / per person*
 • Terminskursen utgår från teknikerna i grund- och fortsättningskurs, men innehåller vissa tillägg. Ni kommer efter 21 timmar bli grymt tekniskt duktiga och få en helhet som ger er kunskap att hantera en stor variation av angreppssituationer. Varje pass fokuserar vi på ett par självförsvarstekniker. Vi kommer träna alla tekniker vid flera träningstillfällen för att ni ska bygga in fungerande muskelminnen.
 • 14 tillfällen som resulterar i 21 timmar. All tid är naturligtvis lärarledd.
 • Alla tekniker handlar om att hantera misshandels- och våldtäktssituationer. Vi lägger också en hel del fokus på att utveckla er styrka, framför allt i core-muskulaturen.
 • I kursen ingår kampsportsfys. Kondition- och styrketräning hämtat från olika kampsporter. Pulshöjande träning för att efterleva det stresspåslag som ni skulle uppleva om ni hamnade i en situation där ni tvingas använda de tekniker ni lär er hos oss. Att utföra teknikerna under start fysisk påverkan är det närmaste vi kan efterlikna en hotfull situation med enklare medel. Vi kallar det stresstest och det är riktigt intressant att testa på.
 • Under kursen kommer ni naturligtvis även få ge er på SFT:s enda manliga instruktör med full kraft. Daniel kommer bära skydd så ni kan testa att slå, knäa och armbåga.
 • Ni kommer också få grundläggande kunskap i hur ni kan arbeta med mental förberedelse inför en hotfull situation.
 • Ingen tidigare erfarenhet krävs.
 • Ingen egen utrustning krävs utöver fyskläder

Företagskurs

Kontakta oss för pris
 • Är ni ett företag som vill ge era kvinnliga anställda en chans att lära sig självförsvar?
 • Är ni en högstadie- eller gymnasieskola som vill ge era kvinnliga elever en större trygghet i en hotfull situation?
 • Är ni en förening som vill erbjuda föreningens kvinnliga medlemmar en kunskap som, om oturen är framme, kan rädda henne från misshandel eller våldtäkt?
 • Maila oss din organisations namn, kontaktperson och era önskemål så återkomer vi till dig